Thursday, January 20, 2011

రగులుతుంది తెలంగాణా రుధిరా ధారా కారంగా

Posted on 10:29 AM by telangana yuvasena

రగులుతుంది తెలంగాణా రుధిరా ధారా కారంగా |2 |
పిలుస్తుంది తెలంగాణా కర్ణబేరి పెలంగా |2 |
కదలరా సోదర తెలంగాణా తల్లిరా |2 |
తల్లి చేరాను విడిపించు ఆంధ్రులు చెలరేగంగా |2 |

బాగో బాగో ఆంధ్రవాలే బాగో...... జాగో జాగో తెలంగాణా జాగో.......
బాగో బాగో ఆంధ్రవాలే బాగో...... జాగో జాగో తెలంగాణా జాగో.......

నీ ఆస్తులేమైన మేము అడుగుతున్నామా
నీ అయ్య ముల్లెమైన కోరుతున్నమ్మ...... |2 |
మానీరు, మా నేల, మా కొలువులు కావలి |2 |
మా యాస మా బాష మన్ననలు పొందాలి |2 |
మా హక్కులు అడుగుతుంటే అంత చులకన
వెటకారపు మాటలతో అవహేలనా..... |2 |

బాగో బాగో ఆంధ్రవాలే బాగో...... జాగో జాగో తెలంగాణా జాగో.......
బాగో బాగో ఆంధ్రవాలే బాగో...... జాగో జాగో తెలంగాణా జాగో.......

సాగదు సాగదు ఇక మీదట సాగదు|2 |
ఆగదు ఆగదు మా పోరు ఆగదు...|2 |

బాగో బాగో ఆంధ్రవాలే బాగో...... జాగో జాగో తెలంగాణా జాగో.......
బాగో బాగో ఆంధ్రవాలే బాగో...... జాగో జాగో తెలంగాణా జాగో.......

--

No Response to "రగులుతుంది తెలంగాణా రుధిరా ధారా కారంగా"

Leave A Reply